Mascotes després de la ruptura – Tot el que necessita saber

Mascotes després de la ruptura

Cada vegada és més freqüent que en les nostres llars convisquin mascotes al costat de nosaltres, fins al punt de considerar-les un membre més de la nostra família. Però, què ocorre amb les mateixes després de la ruptura d’una parella? Qui les hi queda? Quins criteris es tenen en compte per a decidir sobre aquesta qüestió? En aquest article intentarem donar solució a algunes dels dubtes més freqüents.

Abans de començar hem de tenir present que la nostra legislació preveu la majoria d’escenaris en els processos de família (custòdia dels fills menors, atribució de l’habitatge, pensions d’aliments…), no obstant això, en moltes ocasions, la societat avança més ràpid que el propi Dret, amb el que aquest no és capaç d’oferir solucions clares, quedant els ciutadans a costa de la interpretació concreta que li doni un jutge a la Llei.

Un exemple d’això és justament la qüestió de què ocorre amb les mascotes després de la ruptura d’un matrimoni o parella de fet. La Llei no entra a regular directament aquest supòsit ni a donar-nos una resposta concreta, però sí que ens dóna unes eines per a poder obtenir una solució o almenys, saber quins elements seran tinguts en compte.

Tradicionalment el Dret ha considerat als animals “coses”, no obstant això, la legislació catalana ha fet un pas més enllà, afirmant que ja no s’han de considerar coses, que es troben sota l’especial protecció de les lleis i que a més estan dotats de sensibilitat física i psíquica.

A l’efecte dels processos de família, això significa que, si bé les mascotes seran tractades com a “béns” a l’efecte de repartir les propietats del matrimoni o parella, aquesta atribució haurà de fer-se tenint present el vincle afectiu entre els membres de la família i l’animal, garantint el benestar d’aquest. És a dir, tenint en compte qui podrà fer-se càrrec d’una manera més adequada d’aquesta.

Malgrat tractar-se d’una qüestió pionera en els nostres jutjats, comença a haver-hi sentències que resolen en el sentit anterior algunes de les següents qüestions:

Què ocorre si la meva mascota està inscrita en el cens municipal a nom de la meva parella i després ens separem?

L’Audiència Provincial de Barcelona considera que, per molt que només un de membres de la parella ostenti la titularitat administrativa de la mascota (propietari en el cens de mascotes, és a dir, la qual cosa consta en el “microxip”), la propietat es pressuposarà compartida si la mascota es va adquirir durant la convivència o matrimoni. No obstant això, s’acabaran valorant alguns aspectes per a la seva atribució, com, per exemple, qui s’ocupava efectivament de la mateixa o qui té més disponibilitat per a la seva cura.

Puc acudir al jutjat perquè es declari en sentència la titularitat compartida o un règim de visites?

Sí, per a major tranquil·litat, en considerar-se la nostra mascota a efectes civils un “bé moble” propietat del matrimoni o de la parella, podrem acudir al jutjat perquè es declari aquesta propietat compartida. Així mateix, haurem de sol·licitar que la “possessió o tinença” efectiva de l’animal també sigui compartida, podent-se establir un règim de custòdia o de visites a favor de tots dos propietaris. No obstant això, és molt important detallar el màxim possible la manera en què es duran a terme aquests intercanvis, trasllats i visites. En aquest sentit tindrà més pes la propietat declarada en una sentència judicial que la que consti en el cens de mascotes (microxip).

On puc sol·licitar el canvi de titularitat?

Si tots dos membres de la parella estan d’acord que només un es farà càrrec de la mascota, no serà necessari acudir al jutjat per a fer el canvi de nom del propietari, amb emplenar tots dos un formulari de “document de canvi de propietari”, que podrem trobar en la nostra clínica veterinària de confiança o a través de la Web del “Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya”, serà suficient.

Per veure els nostres serveis disponibles, feu clic aquí

Segueix-nos a Facebook


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Translate »