Pot reservar la seva visita d’assessorament online aquí, o, si ho prefereix, pot telefonar-nos al +34 938 914 665 o escriure’ns a info@divorcisonline.es
L'informem que, mitjançant l'emplenament del
present formulari, les seves dades personals
quedaran incorporats i seran tractats en el marc del nostre Registre intern d'activitats de tractament, titularitat de Tarruella Asset Management S.L amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud o respondre a la seva consulta. Així mateix, l'informem que pot exercitar els drets d'accés a les seves dades personals, rectificació de les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió, limitar algun dels tractaments o oposar-se a algun ús, mitjançant correu electrònic en l'adreça d'e-mail:
hola@jtarruellaassets.com o bé comunicació escrita, acompanyant còpia del dni, a la següent adreça postal: Rbla. Generalitat 23 local, Sant Sadurní d’Anoia, BARCELONA, 08770, Barcelona. Tarruella Asset Management S.L guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. arruella Asset Management S.L complirà aquests deures d'acord amb el que s'estableix per la normativa aplicable i els conservarà tan sols durant els terminis legals en què s'exigeixi la seva conservació, no sent cedits a tercers ni transferits internacionalment.
Translate »